Sarkopeni

Yaşlılarda sık görülen geriatrik sendromlardan biridir. Fiziksel yetersizlik, düşük yaşam kalitesi ve ölüm gibi kötü sonuçlara yol açabilen kas kütlesi ve fonksiyonundaki azalma olarak karşımıza çıkar.

Normal şartlarda yaşlılıkla birlikte bir miktar kas kütlesinin kaybedilmesi doğal kabul edilir. Ancak sarkopeni, şiddetli kas kaybı için kullanılır. 40 yaşına kadar, kaslarımız gelişimini sürdürür. Ancak 40 yaşından sonra kas kütlesi kaybolmaya ve işlevini kaybetmeye başlar. 50 yaşından sonra her yıl kas kütlesinin %1-2’si, kas kuvvetinin %1.5-5’i azalır. 60-70 yaşa gelindiğinde ise bu yüzde %5-13 civarına çıkar.

Yaygınlığı giderek artan sarkopeni, daha çok yaşlılarda görülse de gençlerde ve çocuklarda da rastlanabilen bir sorunudur.

Sarkopenide fizyolojik olarak; yaşlanmaya bağlı olarak kas dokusu olumsuz etkilenir. Kas dokusunda yapım ve onarım azalır, yıkımın artması (özellikle tip 2 kas lifleri) sonucunda kas dokusunun yerini yağ dokusu alır. Böylelikle kas gücü üretme kapasitesi azalır. Bunların sonucunda hastada güçsüzlük, denge bozukluğu, merdiven inip çıkmada zorlanma, belirgin kas atrofisi, fiziksel aktivitelerde azalma ve zorlanma gibi bulgular ortaya çıkmaktadır.

Sarkopeninin tedavisinde en etkili yöntem egzersizdir. Kas gücünü ve dayanıklılığı geliştirmeye yönelik olan direnç eğitimi ile kas kaybının ilerlemesi önlenebilir. Güç antrenmanları çok yaşlı bireylerde bile etkili olmaktadır.

Özellikle yaşlıların haftada en az iki kez kas kuvvetlendirme aktivitelere katılmaları son derece önemlidir. Bu aktiviteler esnasında bacak, kol, göğüs, omuz, karın ve sırt dahil tüm kas gruplarının kullanılması, kişiye özel egzersiz programının uygulanması sarkopeni gelişimini önemli ölçüde engeller.

Bu konuda daha fazla bilgi almak veya bu süreci fizyoterapistler eşliğinde bizimle yürütmek isterseniz, Pros’Fit iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA